Monday, May 27, 2013

Kalam{68}
AL-QALAM (kalam) 1~52.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Nun, perhatikan lah kalam dan sesuatu yang mereka tulis (atasnya).
2. Bukankah engkau, dengan nikmat Tuhan mu, (bukan) orang gila.
3. Dan sesungguhnya adalah bagi mu ganjaran yang tidak putus.
4. Dan sesungguhnya engkau (diciptakan) atas perangai yang  besar.
5. Maka engkau akan melihat, dan mereka (pun) akan melihat,
6. Siapa diantara kamu yang gila.
7. Sesungguhnya Tuhan mu itu ialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan nya, dan ialah yang lebih mengetahui orang-orang yang terpimpin.
8. Maka janganlah engkau turut (kemahuan) orang-orang yang mendustakan.
9. Dan mereka suka kalau engkau berlaku longgar, maka mereka (pun) akan berlaku longgar.
10. Dan janganlah engaku turut (kemahuan) tiap-tiap penyumpah yang  hina.

11. Pencela, yang kesana kemari dengan (fitnah) ancaman.
12. Penghalang kebaikan, yang melewati batas, yang berdusta.
13. Yang kaku kasar, yang selain itu, penuh dengan kejahatan.
14. Lantaran adalah ia mempunyai harta dan anak buah.
15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata; “dongangan orang-orang dahulu”.
16. Kami akan tandakan dia  atas belalai nya (batang hudung).
17. Sesungguhnya kami telah beri percubaan kepada mereka sebagaimana kami telah beri percubaan kepada orang-orang yang punya kebun, tetakala mererka bersumpah, bahawa besok pagi-pagi mereka akan petik habis buah-buah kebun itu.
18. Dan mereka tidak kecualikan.
19. Maka dikelilingi (kebun) itu oleh satu pengeliling dari Tuhan mu, pada hal mereka sedang tidur.
20. Maka jadilah ia seperti malam yang gelita.

21. Maka pada pagi-pagi  mereka berseru-seruan;
22. “Bahawa pergilah keladang kamu jika kamu hendak mengatam”.
23. Maka pergilah mereka didalam keadaan berbisek
24. “Bahawa pada ini hari janganlah  seorang miskin pun masuk kekebun itu buat menganggu kamu”.
25. Dan pergilah mereka dengan niat menghampakan, pada hal mereka mampu (menolong).
26. Tetapi tetakala mereka lihat (kebun) itu, mereka berkata; “sesungguhnya kita sesat (jalan).
27. “(Tidak), bahkan kita orang-orang yang dihampakan”.
28. Berkata orang yang adil dari antara mereka; “bukankah aku telah berkata kepada kamu; “alangkah baiknya kalau kamu berbakti?”.
29. Mereka mengucap; “maha suci Tuhan kita ! sesungguhnya adalah kita orang-orang yang menganyayai (diri sendiri)”.
30. Lalu mulai sebahagian daripada mereka bercela-celaan terhadap sebahagian.
31. Mereka menyeru; “wahai kecelakaan kita ! sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melewati batas”.
32. “Mudah-mudahan Tuhan kita gantikan kepada kita (kebun)  yang lebih baik dari itu, sesungguhnya kepada  Tuhan kitalah kita kembali”.
33. Bagitulah azab itu ! tetapi azab akhirat lebih besar jika mereka tahu.
34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbakti (adalah) syurga kenikmatan disisi Tuhan mereka.
35. Apakah kami akan jadikan muslimin itu seperti orang-orang yang durhaka ?
36. Apa (yang terjadi) bagi kamu ? bagaimana kamu menghukum ?
37. Ataukah ada bagi kamu sebuah kitab yang kamu baca padanya.
38. Bahawa se nya ada disitu untuk kamu apa yang kamu ingini ?.
39. Atau adakah bagi kamu perjanjian-perjanjian teguh yang mengikat kami hingga hari kiamat, iaitu bahawa se nya kamu akan (berhak) mendapat apa yang kamu hukumkan ?.
40. Tanyalah mereka, siapakah diantara mereka penolong ditentang itu ?

41. Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu ? maka hendaklah mereka bawa sekutu-sekutu mereka itu jika (betul) mereka orang-orang yang benar.
42. Dihari yang  disinsing (kain) dari betis dan diseru mereka kepada  sujud, tetapi mereka tidak berdaya.
43. Hal keadaan pandangan-pandangan mereka tunduk, sedang mereka ditimpa kehinaan. Pada hal didunia pernah dipanggil mereka kepada sujud, sedang mereka dialam sejahtera.
44. Maka biarkanlah akan daku berserta siapa  yang mendustakan ini omongan. Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit dengan cara yang mereka tidak tahu.
45. Dan aku hulurkan  (waktu) bagi mereka, sesungguhnya dia (yang) aku (atur itu) teguh.
46.  Atau apakah engkau minta upah kepada mereka, lalu mereka (merasa) diberati dengan pembayaran ? .
47. Atau adakah disisi mereka urusan ghaib, lalu mereka tulis ?
48. Maka sabarlah terhadap hukum Tuhan mu, dan janganlah engaku jadi seperti orang yang diperut ikan itu, tetakala ia menyeru, pada hal ia sangat murka.
49. Sekiranya tidak diburu dia oleh nikmat dari Tuhan nya, nescaya tercampaklah ditanah lapang didalam keadaan tercela.
50. Lalu Tuhan nya pilih dia, iaitu jadikan dia daripada orang-orang yang baik.
51. Dan sesungguhnya hampir orang-orang kafir itu menumbangkan  mu dengan pandangan-pandangan mereka, tetakala mereka mendengar Quran, dan mereka berkata; “sesungguhnya ia itu seorang gila”.
52. Pada hal (Quran) itu tidak lain melainkan peringatan bagi makhluk yang berakal.


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References].


No comments:

Post a Comment