Monday, May 27, 2013

Al-Haqqah{69}
AL-HAQQAH (yang tentu datang) 1~ 52.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Yang tentu datang !
2. Apa yang tentu datang itu ?
3. Dan apa yang membikin mu tahu apa  dia yang tentu datang itu ?
4. (Kaum-kaum) Samud dan Aaad telah dustakan hari kiamat itu.
5. Oleh itu, ada pun (kaum)  Samud, maka telah dibinasakan mereka dengan pekikan.
6. Dan ada pun (kaum) Aad, maka dibinasakan mereka  dengan angin sangat dingin yang melampaui batas.
7. Ia timpakan dia atas mereka tujuh malam dan lapan hari terusan-terusan, maka engkau dapat melihat padanya kaum itu gugur mati seolah-seolah mereka batang kurma yang kosong tengahnya.
8. Maka adakah engkau lihat bagi mereka sia-sia ?
9. Dan telah datang Firaun dan orang-orang  yang sebelum nya dan penduduk negeri-negeri yang terbalik dengan sebab (mengerjakan) maksiat.
10. Iaitu mereka derhaka kepada utusan Tuhan mereka, lalu ia seksa mereka satu seksaan yang bersangatan.

11. Sesungguhnya kami, tetakala naik air, kami muatkan kamu didalam kapal itu.
12. Untuk kami jadikan dia peringatan bagi kamu, dan (supaya) diterima dia oleh telinga yang suka menerima.
13. Maka apabila ditiup disengkala satu tiupan.
14. Dan diangkat bumi dan gunung-gunung, lalu diremukkan kedua-duanya satu remukan.
15. Maka pada hari itu terjadilah kejadian itu.
16. Dan terbelah langit, maka (adalah) ia pada hari itu lemah.
17. Dan  melaikat-melaikat (adalah) dipenjuru-penjuru atasnya, dan menanggung aras Tuhan  mu diatas mereka, pada hari itu, lapan Melaikat.
18. Pada hari itu, kamu akan dihadapkan didalam keadaan tidak terembunyi (lagi) dari (urusan-urusan) kamu suatu yang tersembunyi.
19. Maka ada pun orang yang diberi surat (perhitungan) disebelah kanan nya, akan berkata; “marilah ! bacalah surat ku (ini)”.
20. “Sesungguhnya (memang) aku percaya, bahawa aku akan bertemu perhitungan ku (yang baik)”.
21. Maka (adalah) ia dalam penghidupan yang diredai.
22. Disyurga yang tinggi.
23. Pemetikan itu dekat.
24. (Dikata); “makan dan minumlah kamu dengan gembira dengan sebab (amal) yang  kamu telah sediakan dihari-hari yang telah lalu”.
25. Dan ada pun orang yang diberi suatu (perhitungan nya) disebelah kirinya, akan berkata; “alangkah baik nya kalau aku tidak diberi surat ku (ini) !”.
26. “Dan aku tidak tahu apa (dia) perhitungan ku !”.
27. “Alangkah baiknya kalau (kematian) itu adalah pemberes !.
28. Harta ku tidak melepaskan daripada ku (azab Tuhan).
29. Hilang daripada ku kekuasaan ku.
30. (Dikata); “ambillah dia, lantas belengulah dia”.
31. “Kemudian masuk kan lah dia dijahanam”,
32. “Kemudian bebanlah dia dengan rantai yang panjang nya tujuh puluh hasta”.
33. “(kerana)  sesungguhnya adalah ia tidak beriman kepada Allah yang maha besar”.
34. “Dan tidak ia gemarkan (manusia)  pada memberi makan orang meskin”.
35. “Lantaran itu, pada hari ini, tidak ada bagi nya  sahabat kerebat disini”.
36. “Dan tidak ada makanan (baginya)  melainkan dari darah campur nanah”.
37. “Yang tidak memakan dia melainkan orang-orang yang berdusta”.
38. Tetapi tidak ! aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
39. Dan dengan apa yang kamu tidak lihat !
40. Sesungguhnya (Quran) itu perkataan  pesuruh yang mulia.

41. Dan bukan lah ia perkataan ahli seher, sedikit pun tidak kamu beriman !.
42. Dan bukan perkataan tukang tenung, sedikit pun tidak kamu ingat .
43. (iaitu) penurunan dari Tuhan bagi sekelian alam.
44. Dan jika ia memalsukan sebahagian daripada omongan atas (nama) kami.
45. Nescaya kami ambil daripada nya dengan kekerasan.
46. Kemudian nescaya kami akan putuskan urat jiwa daripadanya.
47. Maka tidak seorang pun daripada kamu dapat menghalangi (seksaan kami) daripadanya.
48. Dan sesungguhnya (hal)  itu suatu peringatan bagi orang-orang yang berbakti.
49. Dan sesungguhnya kami ketahui bahawa se nya diantara kamu (ada) orang-orang yang mendustakan
50. Dan sesungguhnya (yang demikian) itu satu penyesalan atas orang-orang kafir.
51. Dan sesungguhnya (Quran) itu kebenaran yang diyakini.
52. Lantaran itu, anggaplah kesucian nama Tuhan mu yang maha besar. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References]

No comments:

Post a Comment