Monday, May 27, 2013

Nuh{71}
NUH (nabi Nuh) 1~28.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaum nya, bahawa ancamlah kaum mu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.
2. Ia berkata;  “hai kaum ku ! sesungguhnya aku bagi kamu, pangancam yang menerangkan”.
3. “Bahawa hendaklah kamu sembah Allah dan takut kepada nya dan taat kepadaku”.
4. “Nescaya ia ampunkan bagi kamu dari dosa-dosa kamu, dan ia akan biarkan kamu hingga satu ajal yang ditentukan, sesungguhnya ajal (dari) Allah, apabila datang, tidak dapat diundurkan, jika kamu tahu”.
5. Ia berkata; “hai Tuhan ku! Aku seru kaum ku malam dan siang”.
6. “Tetapi ajaklah ku tidak menambah kepada mereka melainkan lari”.
7. “Dan sesungguhnya tiap-tiap kali aku seru mereka (keagama ku) supaya engkau beri ampun bagi mereka, mereka sumbatkan jari-jari mereka ditelinga-telinga mereka, dan mereka berselimut dengan pakaian mereka, dan berkekalan mereka, dan mereka menyombong sangat”.
8. “Kemudian, sesungguhnya aku telah seru mereka dengan seruan yang nyaring”.
9. “Kemudian, sesungguhnya aku telah terang-terangkan (ajakan) bagi mereka, dan aku telah rahsiakan sungguh-sungguh (ajakan) bagi mereka”
10. “Maka aku berkata;  “mintalah ampun kepadaTuhan kamu, kerana sesungguhnya adalah ia pengampun”.
11. “Ia akan curahkan (air) langit atas kamu dengan sungguh-sungguh curahan”.
12. “Dan ia akan membantu kamu dengan harta  dan  anak buah, dan ia akan adakan bagi kamu syurga-syurga, dan ia akan adakan bagi kamu sungai-sungai”.
13. “Mengapa kamu tidak berharap (mengadakan) penghormatan besar bagi Allah”.
14. “Pada hal ia telah jadikan kamu (dalam) beberapa giliran ?”.
15. “Tidaklah kamu fikirkan bagaimana Allah jadikan tujuh langit bersusun-susun”.
16. “Dan ia jadikan bulan padanya  sebagai cahaya, dan ia jadikan matahari sebagai pelita ?”.
17. “Dan Allah tumbuhkan kamu dari bumi sungguh-sungguh tumbuhan”.
18. “Kemudian ia akan kembalikan kamu kepadanya dan ia akan keluarkan kamu sungguh-sungguh (daripadanya)”.
19. “Dan Allah telah jadikan untuk kamu bumi itu sebagai hamparan”.
20. “Supaya kamu jalani  daripadanya beberapa jalan yang lurus?”.
21. Berkata Nuh;  “Hai Tuhan ku ! sesungguhnya mereka telah derhaka kepada ku dan mereka turut orang yang hartanya dan anak buahnya tidak menambah bagi nya melainkan  kerugian”.
22. “Dan mereka membikin tipu daya yang sangat besar”.
23. “Dan mereka berkata; “janganlah kamu tinggalkan tuhan-tuhan kamu, dan jangan lah kamu tinggalkan, wadd dan jangan suwwa, dan jangan  yaghuts, yu’uq dan nasr”.
24. “dan sesungguhnya mereka telah sesatkan  banyak (manusia), dan jangan lah engkau tambah (bagi) orang-orang yang anyanyai itu melainkan  kesesatan”.
25. Lantaran dosa-dosa mereka, ditenggelamkan mereka, lalu dimasukkan mereka ke neraka, maka mereka tidak mendapat untuk mereka pembantu-pembantu selain dari Allah.
26. Dan berkata Nuh; “hai Tuhan ku !  janganlah engkau tinggalkan diatas bumi ini, dari orang-orang kafir, seorang pun penduduk”.
27. “Kerana jika engkau tinggalkan mereka nescaya mereka sesatkan hamba-hamba mu dan mereka tidak akan menzahirkan  (anak)  melainkan yang  berdosa yang sangat kufur”.
28. “Hai Tuhan ku ! tutupkan lah bagi  ku, dan (ampunkanlah) bagi ibu bapa ku dan bagi orang yang masuk rumah ku sebagai mukmin, dan bagi mukmin dan mukminat, dan janganlah engkau tambah (bagi) orang-orang yang zalim itu melainkan kebinasaan”. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References]No comments:

Post a Comment